پرسش های متداول

پرسش های متداول / جواب سوال خود را پیدا کنید

نه این همایش به صورت کارگاهی و با ارائه سخنرانی ها و نشست های تخصصی برگزار می شود

بین انواع ثبت نام هیچ فرقی وجود ندارد و همه از یک خدمات و امکانات برخوردار می شوند.

بله و در نمایشگاه جانبی شرکت های فعال در حوزه تابلوسازی، تجهیزات برق و صنایع وابسته حضور خواهند داشت

خیر اسکان بر عهده شرکت کننده هاست